Koszyk 0

ISPHS

Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal jest stowarzyszeniem zrzeszającym psychoanalityków, psychoterapeutów psychoanalitycznych oraz innych specjalistów mających doświadczenie w podejściu psychoanalitycznym.

Podstawowym zadaniem Instytutu jest rozwój programów klinicznych, wykorzystujących odkrycia psychoanalizy w terapii psychoz, depresji, zaburzeń osobowości w terapii dzieci i młodzieży, jak również w zakresie psychologicznej pomocy okołoporodowej oraz pomocy ludziom w wieku podeszłym.

Przy Instytucie działa w Warszawie i Poznaniu Poradnia Psychoterapeutyczna. Instytut prowadzi certyfikowane szkolenia dla psychoterapeutów, w tym szkolenie afiliowane przy Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej, organizuje też wykłady, konferencje, warsztaty i kursy adresowane do specjalistów z szeroko rozumianego obszaru służby zdrowia oraz studentów wyższych uczelni.

Odrębnym polem zainteresowań i działalności Instytutu są studia nad kulturą i sztuką, procesami społecznymi i instytucjonalnymi. Członkowie Instytutu poszukują takich form komunikacji naukowej, które mogą być  zrozumiałe i pomocne dla szerokiego kręgu klinicystów oraz przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych.

ISPHS prowadzi działalność wydawniczą, a także badania i prace archiwalne nad historią psychoanalizy.

Więcej o Instytucie: www.isphs.pl